Odluke

 

Odluka o rasp.natječ. pedagog neodređeno nepuno RV 

Odluka o izboru odgojitelja, određeno do 5 mj.

Odluka o izboru pripravnik-ica odgojitelja

Odluka o izboru pomoćnik za dijete s teškoćama

Odluka o rasp.natječaja odgojitelj, odr. puno RV

Odluka o rasp.natječaja odgojitelj pripravnik

Odluka pomoćnik, struč komn posred, odr. puno RV

Odluka o izboru pomoćnog kuhara -spremača , neodređeno, puno

Odluka o izboru odgojitelja do 5 mjeseci, natječaj neodređeno

Odluka o raspisivanju natječaja za izbor odgojitelja/ice na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom u Dječjem vrtiću "Pčelica" Molve

Odluka o raspisivanju natječaja za izbor pomoćnog kuhara/ice - spremača/ice na neodređeno, puno radno vrijeme u Dječjem vrtiću "Pčelica" Molve

Zaključak o utvrđivanju prijedloga za ravnatelja Sanja Škurdija

Odluka o izboru 2 odgojiteljice za rad na određeno, puno radno vrijeme u Dječjem vrtiću "Pčelica" Molve

Odluka o izboru odgojiteljice za rad na određeno, puno radno vrijeme u Dječjem vrtiću "Pčelica" Molve

Odluka o raspisivanju natječaja za izbor odgojitelja/ice na određeno vrijeme s punim radnim vremenom u Dječjem vrtiću "Pčelica" Molve

 Odluka o upisu djece u vrtić 2023-2024

Odluka o rasp. javnog natječaja za ravnatelja DV Pčelica

Odluka o raspisivanju natječaja za izbor odgojitelja/ice na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom u Dječjem vrtiću "Pčelica" Molve

Odluka o izboru odgojitelja određeno novootvoreni poslovi

Odluka o izboru pomoćnog kuhara -spremača  nepuno određeno

Odluka o raspisivanju natječaja za izbor pomoćnog kuhara/ica - spremača/ica na određeno vrijeme s nepunim radnim vremenom u Dječjem vrtiću "Pčelica" Molve

Odluka o raspisivanju natječaja za izbor odgojitelja/ice na određeno vrijeme s punim radnim vremenom u Dječjem vrtiću "Pčelica" Molve

Odluka o izboru odgojitelja do 5 mjeseci, natječaj neodređeno

Odluka o raspisivanju natječaja za izbor odgojitelja/ice na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom u Dječjem vrtiću "Pčelica" Molve

Odluka o izboru zdravstvenog voditelja neodređeno

Odluka o poništenju natječaja za stručnog suradnika/icu pedagoga/inju

Odluka o raspisivanju natječaja za izbor stručnog suradnika/ice pedagoga/inje na neodređeno, puno radno vrijeme u Dječjem vrtiću "Pčelica" Molve

Odluka o raspisivanju natječaja za izbor zdravstvenog voditelja/ice na neodređeno, puno radno vrijeme u Dječjem vrtiću "Pčelica" Molve

Odluka o raspisivanju natječaja za izbor zdravstvenog voditelja/ice na neodređeno, nepuno radno vrijeme u Dječjem vrtiću "Pčelica" Molve

Odluka o raspisivanju natječaja za izbor stručnog suradnika/ice pedagoga/inje na neodređeno, nepuno radno vrijeme u Dječjem vrtiću "Pčelica" Molve

Odluka o izboru odgojiteljice za rad na određeno, puno radno vrijeme u Dječjem vrtiću "Pčelica" Molve

Odluka o izboru odgojiteljice za rad na određeno, puno radno vrijeme u Dječjem vrtiću "Pčelica" Molve

Odluka raspisivanju natječaja za izbor 2 (dva) odgojitelja/ice na određeno vrijeme s punim radnim vremenom u Dječjem vrtiću "Pčelica" Molve

Odluka o izboru odgojitelja neodređeno 

Odluka o raspisivanju natječaja za izbor odgojitelja/ice na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom u Dječjem vrtiću "Pčelica" Molve

Odluka o izboru spremačice

Rješenje o imenovanju zamjenika/ice ravnateljice Dječjeg vrtića "Pčelica" Molve

Odluka o izboru odgojiteljice za rad na određeno, puno radno vrijeme u Dječjem vrtiću "Pčelica" Molve – povećan opseg posla

Odluka o izboru 2 odgojiteljica za rad na neodređeno, puno radno vrijeme u Dječjem vrtiću "Pčelica" Molve

Odluka o poništenju natječaja za izbor odgojitelja//ice na određeno vrijeme s punim radnim vremenom u Dječjem vrtiću „Pčelica“ Molve - zamjena za bolovanje

Odluka o poništenju natječaja za izbor spremača/ice na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom u Dječjem vrtiću „Pčelica“ Molve

Odluka o stavljanju van snage odluke o plaćanju usluga Dječjeg vrtića „Pčelica“ Molve za razdoblje od 01.04. do kraja proglašenja završetka epidemije koronavirusa

Odluka o upisu djece u Dječji vrtić "Pčelica" Molve za ped. god. 2021./2022.

Odluka o raspisivanju natječaja za izbor spremača/ice na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom u Dječjem vrtiću "Pčelica" Molve

Odluka o raspisivanju natječaja za izbor odgojitelja/ice na određeno vrijeme s punim radnim vremenom u Dječjem vrtiću "Pčelica" Molve

Odluka o raspisivanju natječaja za izbor odgojitelja/ice na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom u Dječjem vrtiću "Pčelica" Molve

Odluka o izboru odgojitelja odredeno-zamjena za bolovanje 

Odluka o raspisivanju natječaja za izbor odgojitelja/ice na određeno vrijeme s punim radnim vremenom u Dječjem vrtiću "Pčelica" Molve  

Odluka o izboru odgojiteljice za rad na određeno, puno radno vrijeme u Dječjem vrtiću "Pčelica" Molve-zamjena za bolovanje

Odluka o raspisivanju natječaja za izbor odgojitelja/ice na određeno vrijeme s punim radnim vremenom u Dječjem vrtiću "Pčelica" Molve

Odluka o izboru kuhar/ice za rad na neodređeno, puno radno vrijeme u Dječjem vrtiću "Pčelica" Molve

Odluka o raspisivanju natječaja za izbor kuhara/ice na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom u Dječjem vrtiću "Pčelica" Molve

Odluka o raspisivanju natječaja za izbor odgojitelja/ice na određeno vrijeme s punim radnim vremenom u Dječjem vrtiću "Pčelica" Molve

Odluka o izboru odgojitelja neodređeno

Odluka o izboru odgojitelja određeno -novootvoreni poslovi

Odluka o izboru odgojitelja određeno-zamjena za bolovanje

Odluka o upisu djece u Dječji vrtić "Pčelica" Molve za ped. god. 2020./2021.

Odluka o raspisivanju natječaja za izbor odgojitelja/ice na određeno puno radno vrijeme u Dječjem vrtiću "Pčelica" Molve

Odluka o izboru 2  odgojiteljice na određeno puno radno vrijeme

Odluka o neizboru kandidata za radno mjesto zdravstveni voditelj - voditeljica na neodređeno nepuno radno vrijeme

Odluka o odabiru kandidata za radno mjesto stručnog suradnika - pedagoga - inje neodređeno nepuno radno vrijeme

Odluka o raspisivanju natječaja za izbor odgojitelja/ice  na  određeno vrijeme s punim radnim vremenom u Dječjem vrtiću "Pčelica" Molve 

Odluka o raspisivanju natječaja za izbor stručnog suradnika/ice – pedagoga/inje na neodređeno, nepuno radno vrijeme od 16 sati tjedno u Dječjem vrtiću "Pčelica" Molve

Odluka o raspisivanju javnog natječaja za izbor ravnatelja Dječjeg vrtića "Pčelica" Molve

Obavijest o objavi natječaja za upis djece u Dječji vrtić "Pčelica" Molve za pedagošku godinu 2019./2020.

Odluka o izboru odgojiteljice za rad na određeno, puno radno vrijeme u Dječjem vrtiću "Pčelica" Molve do povratka djelatnice na rad s bolovanja, rodiljnog i roditeljskog dopusta  

Odluka o raspisivanju natječaja za izbor odgojitelja/ice na određeno puno radno vrijeme u Dječjem vrtiću "Pčelica" Molve

Odluka o raspisivanju natječaja za izbor odgojitelja/ice na određeno puno radno vrijeme u Dječjem vrtiću "Pčelica" Molve

Obavijest o izboru kuhar/ice u  Dječjem vrtiću "Pčelica" Molve

Odluka o raspisivanju natječaja za izbor kuhara/ice na određeno vrijeme s punim radnim vremenom u Dječjem vrtiću "Pčelica" Molve

Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka

Odluka o izboru odgojiteljice za rad na neodređeno, puno radno vrijeme u Dječjem vrtiću "Pčelica" Molve

Odluka o raspisivanju natječaja za izbor kuhara/ice na određeno vrijeme s punim radnim vremenom u Dječjem vrtiću "Pčelica" Molve

Odluka o raspisivanju natječaja za izbor odgojitelja/ice na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom u Dječjem vrtiću "Pčelica" Molve

Odluka o izboru odgojiteljice za rad na određeno, puno radno vrijeme, povećan opseg poslova , u Dječjem vrtiću "Pčelica" Molve

Odluka o mjerilima za plaćanje usluga Dječjeg vrtića "Pčelica" Molve

Odluka o raspisivanju natječaja za izbor odgojitelja/ice na određeno vrijeme s punim radnim vremenom u Dječjem vrtiću "Pčelica" Molve

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o mjerilima za plaćanje usluga Dječjeg vrtića "Pčelica" Molve 

Odluka o izboru odgojiteljice za rad na određeno, puno radno vrijeme, povećan opseg poslova , u Dječjem vrtiću "Pčelica" Molve

Odluku o raspisivanju natječaja za izbor odgojitelja/ice na određeno vrijeme s punim radnim vremenom u Dječjem vrtiću "Pčelica" Molve

Odluka o izboru odgojiteljice za rad na određeno, puno radno vrijeme i zasnivanju radnog odnosa u svojstvu pripravnika u Dječjem vrtiću "Pčelica" Molve

Odluka o izboru stručnog suradnika pedagoga za rad na nepuno, neodređeno radno vrijeme -14 sati tjedno u Dječjem vrtiću “Pčelica“ Molve

ODLUKA o raspisivanju natječaja za izbor stručnog suradnika/ice – pedagoga/inje na neodređeno, nepuno radno vrijeme od 14 sati tjedno u Dječjem vrtiću "Pčelica" Molve

ODLUKA o izboru odgojiteljice za rad na neodređeno, puno radno vrijeme i zasnivanju radnog odnosa u Dječjem vrtiću "Pčelica" Molve

ODLUKA o raspisivanju natječaja za izbor odgojitelja/ice na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom u Dječjem vrtiću "Pčelica" Molve

ODLUKA o izboru zdravstvene voditeljice za rad na određeno, nepuno radno vrijeme i zasnivanju radnog odnosa u Dječjem vrtiću "Pčelica" Molve

ODLUKA o raspisivanju javnog natječaja za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

ODLUKA o izboru zdravstvene voditeljice za rad na određeno, nepuno radno vrijeme i zasnivanju radnog odnosa u Dječjem vrtiću "Pčelica" Molve

ODLUKA o izboru odgojiteljice za rad na određeno, puno radno vrijeme i zasnivanju radnog odnosa u Dječjem vrtiću "Pčelica" Molve

ODLUKA o izboru zdravstvene voditeljice za rad na određeno, nepuno radno vrijeme i zasnivanju radnog odnosa u Dječjem vrtiću "Pčelica" Molve

ODLUKA o izboru odgojiteljice za rad na određeno, puno radno vrijeme i zasnivanju radnog odnosa u Dječjem vrtiću "Pčelica" Molve

ODLUKA o izboru stručne suradnice pedagoginje za rad na određeno, nepuno radno vrijeme i zasnivanju radnog odnosa u Dječjem vrtiću "Pčelica" Molve