Upravno vijeće

Upravno vijeće

 

UPRAVNO VIJEĆE DJEČJEG VRTIĆA s Izmjenom članova travanj 2023.

NOVI SASTAV ČLANOVA UPRAVNOG VIJEĆA

UPRAVNO VIJEĆE DJEČJEG VRTIĆA "PČELICA" MOLVE

 

Odluka o raspisivanju natječaja za izbor odgojitelja/ice na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom u Dječjem vrtiću "Pčelica" Molve

Odluka o raspisivanju natječaja za izbor odgojitelja/ice na određeno vrijeme s punim radnim vremenom u Dječjem vrtiću "Pčelica" Molve

Odluka o upisu djece u Dječji vrtić "Pčelica" Molve za  ped. god.  2018./2019.

Odluka o raspisivanju natječaja za prijem na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa za radno mjesto odgojitelja/ice u Dječjem vrtiću „Pčelica“ Molve – 1 izvršitelja

Odluka o raspisivanju natječaja za izbor zdravstvenog voditelja/ice na neodređeno, nepuno radno vrijeme od 6 sati tjedno u Dječjem vrtiću "Pčelica" Molve

Odluka o raspisivanju natječaja za izbor stručnog suradnika/ice – pedagoga/inje na neodređeno, nepuno radno vrijeme od 12 sati tjedno u Dječjem vrtiću "Pčelica" Molve

Odluka o raspisivanju javnog natječaja za izbor odgojitelja/ice za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme s punim radnim vremenom u Dječjem vrtiću "Pčelica" Molve

 

Odluka o raspisivanju natječaja za izbor stručnog suradnika/ice – pedagoga/inje na neodređeno, nepuno radno vrijeme od 12 sati tjedno u Dječjem vrtiću "Pčelica" Molve

Odluka o raspisivanju natječaja za izbor zdravstvenog voditelja/ice na neodređeno, nepuno radno vrijeme od 6 sati tjedno u Dječjem vrtiću "Pčelica" Molve

 

ODLUKA O NAKNADI TROŠKOVA ČLANOVIMA UPRAVNOG VIJEĆA DJEČJEG VRTIĆA "PČELICA" MOLVE I RADNICIMA DJEČJEG VRTIĆA "PČELICA" MOLVE KOJI NISU ČLANOVI UPRAVNOG VIJEĆA ZA PRISUSTVOVANJE SJEDNICAMA

POSLOVNIK O RADU UPRAVNOG VIJEĆA

UPRAVNO VIJEĆE DJEČJEG VRTIĆA "PČELICA" MOLVE (mandat 2014. – 2018. god.)