Događanja 2022./2023.

 Kazalište za djecu i mlade u tom periodu života ima vrlo važnu ulogu. Ono ne može mijenjati svijet, ali može promijeniti život pojedinca. Kroz svijet mašte djeca stječu samopouzdanje, otvaraju se, preko maski savladavaju neke svoje strahove, jačaju sliku o sebi. Preko lutaka i maski možemo puno toga skrivenog saznati i doprijeti do suštine problema ako postoji te ga lakše riješiti. Lutkama i maskama djeca razvijaju svoje govorne vještine, proširuju vidike, vježbaju socijalne vještine i komunikaciju.

Cilj obilježavanja Svjetskog dana voda (22. ožujka) je podizanje svijesti o važnosti očuvanja vode. Tom prilikom djeca su na interaktivan i zanimljiv način učila o vodama – čistoj i prljavoj vodi, tekućicama, stajaćicama, važnosti vode za život ljudi, biljaka i životinja… te provodili eksperimente s vodom.
Nastojimo u svakoj prilici usmjeravati djecu na odgovorno ponašanje prema vodi, štednji vode u svim prilikama te brigu za cjelokupni okoliš i vodu.

Djeca od najranije dobi budno prate događanja oko sebe i na taj način upoznaju svijet koji ih okružuje. Kad je nešto u pokretu još i kad proizvodi zvuk glavna je atrakcija za djecu. Tako su naši najmlađi polaznici u organiziranim igrama na temu prometa i prometnih sredstava zadovoljili svoje interese boljeg upoznavanja vozila kroz niz didaktičkih igara. Učili su imenovati vozila, upoznavati se s pojmovima ulica, cesta, pruga, zebra, semafor. Kroz igru su klasificirali prometna sredstva, radne strojeve i dr. U igri i istraživanju jednako zastupljeni interes bio je kod djevojčica i dječaka. Svatko je htio pokazati ono što zna sa određenim vozilima čime su gradili i razvijali pozitivnu sliku o sebi kroz socijalne vještine tolerancije, čekanja na red, uvažavanja različitosti i sposobnosti.

Stranica 9 od 25