Zaštita osobnih podataka

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Dječji vrtić "Pčelica" Molve, sukladno uredbi (EU) 2016/697 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (dalje: Opća uredba o zaštiti podataka), obvezuje se u svom radu postupati u skladu sa poštivanjem i zaštitom osobnih podataka i privatnosti korisnika ovih mrežnih stranica, sve dok se oni koriste u okviru dozvoljenih uvjeta korištenja.

Vrtić osobne podatke obrađuje samo i u onoj mjeri ako je ispunjen jedan od sljedećih uvjeta:

 • da je ispitanik dao privolu za obradu svojih osobnih podataka u jednu ili više posebnih svrha,
 • da je obrada nužna za izvršavanje ugovora u kojem je ispitanik stranka,
 • da je obrada nužna radi poštovanja pravnih obveza Vrtića,
 • da je obrada nužna kako bi se zaštitili ključni interesi ispitanika ili druge fizičke osobe,
 • da je obrada nužna za izvršavanje zadaće od javnog interesa ili pri izvršavanju javnih ovlasti Vrtića

ili da je obrada nužna za potrebe legitimnih interesa Vrtića ili treće strane, osim u slučaju kada su od tih interesa jači interesi ili temeljna prava i slobode ispitanika koji zahtijevaju zaštitu osobnih podataka, osobito ako je ispitanik dijete.

Prava ispitanika:

 • pravo na informiranost,
 • pravo pristupa,
 • pravo na ispravak,
 • pravo na brisanje / pravo na zaborav (ispitanik u određenim slučajevima ima pravo zatražiti brisanje ili uklanjanje osobnih podataka u posebnim slučajevima,
 • pravo na prigovor (prigovor se može podnijeti izravno vrtiću preko službenika za zaštitu podataka ili Agenciji za zaštitu osobnih podataka),
 • pravo na povlačenje suglasnosti na obradu podataka temeljenu na suglasnosti u bilo kojem trenutku,
 • pravo na prenosivost podataka,
 • pravo ograničenja.

Dječji vrtić "Pčelica" Molve može dostaviti osobne podatke ispitanika drugim pravnim ili fizičkim osobama samo ako postoji zakonska obveza ili legitimni interes.

Vrtić će tražiti izričitu suglasnost za obradu osobnih podataka kada ne postoji pravna osnova temeljem koje može obrađivati osobne podatke.

Vrtić osobne podatke čuva i pohranjuje temeljem propisa i u rokovima određenim Pravilnikom o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva.

Kontakt podaci službenika za zaštitu osobnih podataka: Mira Molnar

Službeni e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Službeni telefon broj: 048/892-115