Financijski planovi dječjeg vrtića

Financijski plan vrtića za 2018. i projekcije za 2019. i 2020. - upravno vijeće

Analiza i ocjena postojećeg stanja - prilog financijskom planu

Obrazloženje prijedloga financijskog plana