Dokumenti

Dokumenti

"Dječji vrtić "Pčelica" Molve je javna ustanova čiji je osnivač Općinsko vijeće Općine Molve.

Rad u vrtiću temelji se na sljedećim zakonskim propisima:

- Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju ( NN 10/97, 107/07 i 94/13)
- Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08)
- Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe (NN 63/08 i 90/10)
- Zakon o radu (NN 93/14)
- Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14)
- Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10)

Opći akti vrtića su:
- Statut Dječjeg vrtića "Pčelica" Molve
- Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada dječjeg vrtića "Pčelica" Molve
- Pravilnik o radu
- Pravilnik o zaštiti na radu
- Pravilnik o zaštiti od požara
- Pravilnik o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva
- Poslovnik o radu Upravnog vijeća
- Poslovnik o radu Odgojiteljskog vijeća i drugi opći akti koje donosi Upravno vijeće sukladno zakonu, propisu donesenom na temelju zakona i Statutu.

Sve zakonske akte možete po potrebi dobiti na uvid u Dječjem vrtiću."

 

KURIKULUM DJEČJEG VRTIĆA „PČELICA“MOLVE ZA PEDAGOŠKU GODINU 2017./2018.

 

KURIKULUM DJEČJEG VRTIĆA „PČELICA“ MOLVE ZA PEDAGOŠKU GODINU 2016./17.

 

REGISTAR SKLOPLJENIH - ZAKLJUČENIH UGOVORA 

PREGLED SKLOPLJENIH - ZAKLJUČENIH UGOVORA

Statut o izmjeni i dopuni Statuta Dječjeg vrtića "Pčelica" Molve - II izmjena i dopuna

Statut o izmjeni i dopuni Statuta Dječjeg vrtića „Pčelica" Molve 

Statut Dječjeg vrtića "Pčelica" Molve