Upute - ispis djeteta

Ispis djeteta – upute

Poštovani roditelji,

Ovom obavijesti želimo Vas izvijestiti o postupku ispisa djeteta iz Vrtića.
Temeljem točke VIII. Ugovora o ostvarivanju programa njege, odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi u Dječjem vrtiću "Pčelica" Molve postupak ispisa se temelji na Ispisnici koju ispunjava i potpisuje roditelj/staratelj djeteta i ravnateljica.
Pedagoška godina traje do 31.08. tekuće godine, do kada se ispisuju sva djeca koja odlaze u osnovnu školu.
Pravo je svakog roditelja/staratelja ako iz nekog razloga želi da može svoje dijete ispisati s datumom kada on to želi i taj datum upiše na obrazac Ispisnice.
Iz tog razloga, a vezano uz točku VIII. gore navedenog ugovora, važno je da roditelj/staratelj o svojoj namjeri ispisa djeteta iz Vrtića obavijestiti ravnateljicu najkasnije 15 dana prije dana ispisivanja.
Ako se roditelj odluči dijete ispisati iz Vrtića prije roka navedenog u zaključenom ugovoru, a koji je do polaska djeteta u školu temeljem navedenog zahtjeva za ispis djeteta (Ispisnice) dječji vrtić zastupan po ravnateljici s roditeljem potpisuje raskid Ugovora o ostvarivanju programa njege, odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi u Dječjem vrtiću "Pčelica" Molve, uz uvjet da su s danom ispisa podmirene Vaše obveze prema Vrtiću.
Ukoliko postoje nepodmirene obveze Vrtić nije u mogućnosti sklopiti raskid ugovora i smatrat će se da dijete nije ispisano.
Ako roditelj prestane koristiti usluge Vrtića, a da prethodno nije ispisao dijete, dužan je platiti
troškove smještaja djeteta u Vrtić za vrijeme koje je potrebno da se ispis provede po službenoj dužnosti.
Dijete će po službenoj dužnosti biti ispisano iz Vrtića uz otkaz ugovora i u slučaju:
1. ako roditelj/staratelj ne podmiri svoje dospjele obveze u roku 30 dana od dana dospijeća obveze (a za najviše 90 dana neplaćanja)
Akt o otkazu ugovora i ispisu djeteta iz Vrtića donosi ravnatelj Vrtića.

(obrazac ISPISNICA možete podići u Vrtiću) ili izlistati sa www.vrtic-pcelica.molve.hr (obavijesti roditeljima)

ISPISNICA