Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Pčelica“ Molve

KLASA: 601-01/17-01/25

URBROJ: 2137-70-17-1

Objavljuje

JAVNI  POZIV ZA DOSTAVU PONUDA  ZA  PROVOĐENJE PROGRAMA RANOG UČENJA ENGLESKOG JEZIKA U DJEČJEM VRTIĆU „PČELICA“ MOLVE

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ("Narodne novine" broj: 10/97, 107/07 i 94/13) i članka 16. Pravilnika o radu ("Službeni glasnik Općine Molve" broj 1/15) Upravno vijeće Dječjeg vrtića "Pčelica" Molve, na 36. sjednici održanoj 27. veljače 2017. donijelo je

Odluku o raspisivanju natječaja za izbor odgojitelja/ice na određeno vrijeme s punim radnim vremenom u Dječjem vrtiću "Pčelica" Molve

Natječaj za popunu radnog mjesta u Dječjem vrtiću "Pčelica" Molve

Odluka o izboru odgojiteljice za rad na određeno, puno radno vrijeme i zasnivanju radnog odnosa u svojstvu pripravnika u Dječjem vrtiću "Pčelica" Molve

Na temelju članka 55. Zakona o radu (Narodne novine 93/14), te članka 26. st.1. i 2. u vezi s člankom 28 Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine 10/97, 107/07 i 94/13) te odredba Pravilnika o načinu i uvjetima polaganja stručnog ispita odgojitelja i stručnih suradnika u dječjem vrtiću (Narodne novine 133/97 i 4/89) te Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića ''Pčelica'' Molve sa 35. sjednice KLASA:601-01/17-01/3 URBROJ:2137-70-17-2 od 06.02.2017.godine, Upravno vijeće Dječjeg vrtića ''Pčelica'' Molve, raspisuje

Natječaj za obavljanje pripravničkog staža u Dječjem vrtiću „Pčelica“ Molve

Na temelju članka 26. stavka 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( NN broj: 10/97, 107/07 i 94/13. ) i članka 71. Statuta Dječjeg vrtića "Pčelica" Molve , KLASA: 012-03/13-01/01, URBROJ: 2137-70-13-5,od 30.listopada.2013.god., Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Pčelica“ Molve , na 35. sjednici održanoj 06. veljače 2017. godine, donijelo je

ODLUKU

o raspisivanju natječaja za prijem pripravnika odgajatelj/ice na obavljanje pripravničkog staža u Dječjem vrtiću „Pčelica“ Molve – 1 izvršitelja.

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ("Narodne novine" broj: 10/97, 107/07 i 94/13) i članka 16. Pravilnika o radu ("Službeni glasnik Općine Molve" broj 1/15) od 08.prosinca 2016. Upravno vijeće Dječjeg vrtića "Pčelica" Molve, raspisuje

Natječaj za popunu radnog mjesta u Dječjem vrtiću "Pčelica" Molve

1. Stručni suradnik/ica – pedagog/inja 1 izvršitelj/ica, na neodređeno, nepuno radno vrijeme od 14 sati tjedno.

Odluka o raspisivanju natječaja za izbor stručnog suradnika/ice – pedagoga/inje na neodređeno, nepuno radno vrijeme od 14 sati tjedno u Dječjem vrtiću "Pčelica" Molve

Na temelju Zakona o radu članak 59. te Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju članak 26. st.1.i st.2. i članak 28.st.1.te odredba Uredbe o uvjetima i načinu izbora na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa te Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića ''Pčelica'' Molve sa 31. sjednice KLASA: 601-01/16-01/40, URBROJ: 2137-70-16-1 od 27.09.2016.godine, Upravno vijeće Dječjeg vrtića ''Pčelica'' Molve, raspisuje

Natječaj za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ("Narodne novine" broj: 10/97, 107/07 i 94/13) i članka 16. Pravilnika o radu ("Službeni glasnik Općine Molve" broj 1/15) Upravno vijeće Dječjeg vrtića "Pčelica" Molve, raspisuje

Natječaj za popunu radnog mjesta u Dječjem vrtiću "Pčelica" Molve

1. Zdravstveni voditelj/ica - 1 izvršitelj/ica, na neodređeno, nepuno radno vrijeme od 6 sati tjedno.

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ("Narodne novine" broj: 10/97, 107/07 i 94/13) i članka 16. Pravilnika o radu ("Službeni glasnik Općine Molve" broj 1/15) Upravno vijeće Dječjeg vrtića "Pčelica" Molve, raspisuje

Natječaj za popunu radnog mjesta u Dječjem vrtiću "Pčelica" Molve

1. Stručni suradnik/ica – pedagog/inja 1 izvršitelj/ica, na neodređeno, nepuno radno vrijeme od 12 sati tjedno.

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ("Narodne novine" broj: 10/97, 107/07 i 94/13) i članka 16. Pravilnika o radu ("Službeni glasnik Općine Molve" broj 1/15) Upravno vijeće Dječjeg vrtića "Pčelica" Molve, raspisuje

Natječaj za popunu radnog mjesta u Dječjem vrtiću "Pčelica" Molve

1. ODGOJITELJ/ICA – 1 izvršitelj/ica, na određeno, puno radno vrijeme (zamjena za porodiljni dopust)

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ("Narodne novine" broj: 10/97, 107/07 i 94/13) i članka 16. Pravilnika o radu ("Službeni glasnik Općine Molve" broj 1/15) Upravno vijeće Dječjeg vrtića "Pčelica" Molve, raspisuje

Natječaj za popunu radnog mjesta u Dječjem vrtiću "Pčelica" Molve

1. ODGOJITELJ/ICA – 1 izvršitelj/ica, na neodređeno, puno radno vrijeme

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ("Narodne novine" broj: 10/97, 107/07 i 94/13) i članka 16. Pravilnika o radu ("Službeni glasnik Općine Molve" broj 1/15) Upravno vijeće Dječjeg vrtića "Pčelica" Molve, raspisuje

Natječaj za popunu radnog mjesta u Dječjem vrtiću "Pčelica" Molve

1. Zdravstveni voditelj/ica - 1 izvršitelj/ica, na neodređeno, nepuno radno vrijeme od 6 sati tjedno.

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ("Narodne novine" broj: 10/97, 107/07 i 94/13) i članka 16. Pravilnika o radu ("Službeni glasnik Općine Molve" broj 1/15) Upravno vijeće Dječjeg vrtića "Pčelica" Molve, raspisuje

Natječaj za popunu radnog mjesta u Dječjem vrtiću "Pčelica" Molve

1. Stručni suradnik/ica – pedagog/inja 1 izvršitelj/ica, na neodređeno, nepuno radno vrijeme od 12 sati tjedno.

Na temelju Zakona o radu članak 59. te Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju članak 26. st.1.i st.2. i članak 28.st.1.te odredba Uredbe o uvjetima i načinu izbora na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa te Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića ''Pčelica'' Molve sa 26. sjednice KLASA: 601-02/16-01/11, URBROJ:2137-70-16-1 od 18.03.2016.godine, Upravno vijeće Dječjeg vrtića ''Pčelica'' Molve, raspisuje

Natječaj za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

diplomirani pedagog/inja ( magistar/ra pedagogije ) – 1 izvršitelj/izvršiteljicu - stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa na puno- određeno radno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci u Dječjem vrtiću "Pčelica" Molve.

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ("Narodne novine" broj: 10/97, 107/07 i 94/13) i članka 16. Pravilnika o radu ("Službeni glasnik Općine Molve" broj 1/15) Upravno vijeće Dječjeg vrtića "Pčelica" Molve, raspisuje

Natječaj za popunu radnog mjesta u Dječjem vrtiću "Pčelica" Molve

1. Stručni suradnik/ica – pedagog/inja 1 izvršitelj/ica, na neodređeno, nepuno radno vrijeme od 12 sati tjedno.

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ("Narodne novine" broj: 10/97, 107/07 i 94/13) i članka 16. Pravilnika o radu ("Službeni glasnik Općine Molve" broj 1/15) Upravno vijeće Dječjeg vrtića "Pčelica" Molve, raspisuje

Natječaj za popunu radnog mjesta u Dječjem vrtiću "Pčelica" Molve

1. Zdravstveni voditelj/ica - 1 izvršitelj/ica, na neodređeno, nepuno radno vrijeme od 6 sati tjedno.

Na temelju članka 37. stavak 2. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi ("Narodne novine" broj 10/97, 107/07 i 94/13) i članka 53. Statuta Dječjeg vrtića "Pčelica" Molve KLASA: 012-03/13-01/01, s izmjenama i dopunama KLASA: 012-03/14-01/01, s izmjenama i dopunama KLASA:012-03/14-01/02 Upravno vijeće Dječjeg vrtića "Pčelica" Molve raspisuje

NATJEČAJ za izbor ravnatelja Dječjeg vrtića "Pčelica" Molve (m/ž)

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ("Narodne novine" broj: 10/97, 107/07 i 94/13) i članka 16. Pravilnika o radu ("Službeni glasnik Općine Molve" broj 1/15) Upravno vijeće Dječjeg vrtića "Pčelica" Molve, raspisuje

NATJEČAJ za popunu radnog mjesta u Dječjem vrtiću "Pčelica" Molve

1. Zdravstveni voditelj/ica - 1 izvršitelj/ica, na određeno, nepuno radno vrijeme od 6 sati tjedno do 31.08.2016. godine

Na temelju članka 37. stavak 2. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi ("Narodne novine" broj 10/97, 107/07 i 94/13) i članka 53. Statuta Dječjeg vrtića "Pčelica" Molve KLASA: 012-03/13-01/01, s izmjenama i dopunama KLASA: 012-03/14-01/01, s izmjenama i dopunama KLASA:012-03/14-01/02 Upravno vijeće Dječjeg vrtića "Pčelica" Molve raspisuje

NATJEČAJ za izbor ravnatelja Dječjeg vrtića "Pčelica" Molve (m/ž)

Za ravnatelja dječjeg vrtića može biti imenovana osoba koja pored općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa, ispunjava uvjete za odgojitelja ili stručnog suradnika, prema odredbama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju te ima najmanje 5 godina radnog staža u djelatnosti predškolskog odgoja.

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ("Narodne novine" broj: 10/97, 107/07 i 94/13) i članka 16. Pravilnika o radu ("Službeni glasnik Općine Molve" broj 1/15) Upravno vijeće Dječjeg vrtića "Pčelica" Molve, raspisuje

NATJEČAJ za popunu radnog mjesta u Dječjem vrtiću "Pčelica" Molve

1. Stručni suradnik/ica – pedagog/inja 1 izvršitelj/ica, na određeno, nepuno radno vrijeme od 12 sati tjedno do 31.08.2016. godine

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ("Narodne novine" broj: 10/97, 107/07 i 94/13) i članka 16. Pravilnika o radu ("Službeni glasnik Općine Molve" broj 1/15) Upravno vijeće Dječjeg vrtića "Pčelica" Molve, raspisuje

NATJEČAJ za popunu radnog mjesta u Dječjem vrtiću "Pčelica" Molve

1. ODGOJITELJ/ICA – 1 izvršitelj/ica, na određeno, puno radno vrijeme (zamjena nenazočnog radnika)

 

Dječji vrtić Pčelica, Molve. Sva prava pridržana

georg za web