Za roditelje

Na temelju članka 55. Zakona o radu (Narodne novine 93/14), te članka 26. st.1. i 2. u vezi s člankom 28 Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine 10/97, 107/07 i 94/13) te odredba Pravilnika o načinu i uvjetima polaganja stručnog ispita odgojitelja i stručnih suradnika u dječjem vrtiću (Narodne novine 133/97 i 4/89) te Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića ''Pčelica'' Molve sa 35. sjednice KLASA:601-01/17-01/3 URBROJ:2137-70-17-2 od 06.02.2017.godine, Upravno vijeće Dječjeg vrtića ''Pčelica'' Molve, raspisuje

Natječaj za obavljanje pripravničkog staža u Dječjem vrtiću „Pčelica“ Molve

Stranica 1 od 6