Za roditelje

Na temelju članka 35. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ("Narodne novine 10/97, 107/07 i 94/13) i članka 16. Statuta Dječjeg vrtića "Pčelica" Molve KLASA: 012-03/13-01/01, KLASA: 012-03/14-01/01 i KLASA:012-03/14-01/02 Upravno vijeće Dječjeg vrtića "Pčelica" Molve na 47. sjednici održanoj 24.travnja 2018. godine objavljuje

OBAVIJEST O OBJAVI NATJEČAJA ZA UPIS DJECE U DJEČJI VRTIĆ "PČELICA" MOLVE ZA PEDAGOŠKU GODINU 2018./2019.

Na temelju članka 48. stavka 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ("Narodne novine" broj 10/97., 107/07. i 94/13.) i članka 29. Statuta Općine Molve ("Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije" broj 5/13. i 3/15. i "Službeni glasnik Općine Molve" broj 1/18.) Općinsko vijeće Općine Molve na 12. sjednici održanoj 22. ožujka 2018. godine donijelo je

Odluku o mjerilima za plaćanje usluga Dječjeg vrtića "Pčelica" Molve

Stranica 1 od 10