Odluke

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o mjerilima za plaćanje usluga Dječjeg vrtića "Pčelica" Molve 

Odluka o izboru odgojiteljice za rad na određeno, puno radno vrijeme, povećan opseg poslova , u Dječjem vrtiću "Pčelica" Molve

Odluku o raspisivanju natječaja za izbor odgojitelja/ice na određeno vrijeme s punim radnim vremenom u Dječjem vrtiću "Pčelica" Molve

Odluka o izboru odgojiteljice za rad na određeno, puno radno vrijeme i zasnivanju radnog odnosa u svojstvu pripravnika u Dječjem vrtiću "Pčelica" Molve

Odluka o izboru stručnog suradnika pedagoga za rad na nepuno, neodređeno radno vrijeme -14 sati tjedno u Dječjem vrtiću“Pčelica“ Molve

ODLUKA o raspisivanju natječaja za izbor stručnog suradnika/ice – pedagoga/inje na neodređeno, nepuno radno vrijeme od 14 sati tjedno u Dječjem vrtiću "Pčelica" Molve

ODLUKA o izboru odgojiteljice za rad na neodređeno, puno radno vrijeme i zasnivanju radnog odnosa u Dječjem vrtiću "Pčelica" Molve

ODLUKA o raspisivanju natječaja za izbor odgojitelja/ice na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom u Dječjem vrtiću "Pčelica" Molve

ODLUKA o izboru zdravstvene voditeljice za rad na određeno, nepuno radno vrijeme i zasnivanju radnog odnosa u Dječjem vrtiću "Pčelica" Molve

ODLUKA o raspisivanju javnog natječaja za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

ODLUKA o izboru zdravstvene voditeljice za rad na određeno, nepuno radno vrijeme i zasnivanju radnog odnosa u Dječjem vrtiću "Pčelica" Molve

ODLUKA o izboru odgojiteljice za rad na određeno, puno radno vrijeme i zasnivanju radnog odnosa u Dječjem vrtiću "Pčelica" Molve

ODLUKA o izboru zdravstvene voditeljice za rad na određeno, nepuno radno vrijeme i zasnivanju radnog odnosa u Dječjem vrtiću "Pčelica" Molve

ODLUKA o izboru odgojiteljice za rad na određeno, puno radno vrijeme i zasnivanju radnog odnosa u Dječjem vrtiću "Pčelica" Molve

ODLUKA o izboru stručne suradnice pedagoginje za rad na određeno, nepuno radno vrijeme i zasnivanju radnog odnosa u Dječjem vrtiću "Pčelica" Molve

 

Ispravak dijela javnog natječaja objavljenog na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Zavoda za zapošljavanje i Dječjeg vrtića "Pčelica" Molve , 30. prosinca 2014. godine glede zaposlenja zdravstvenog voditelja/ice u Dječjem vrtiću "Pčelica" Molve

Ispravak dijela javnog natječaja objavljenog na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Zavoda za zapošljavanje i Dječjeg vrtića "Pčelica" Molve , 30. prosinca 2014. godine glede zaposlenja stručnog suradnika/ce – pedagoga/inje u Dječjem vrtiću "Pčelica" Molve

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ("Narodne novine" broj: 10/97, 107/07 i 94/13) i članka 15. Pravilnika o radu KLASA: 601-02/13-01/54, KLASA: 601-02/14-01/26, KLASA: 601-02/14-01/42 i KLASA: 601-02/14-01/54 , Upravno vijeće Dječjeg vrtića "Pčelica" Molve, raspisuje

NATJEČAJ za popunu radnog mjesta u Dječjem vrtiću "Pčelica" Molve

Zdravstveni voditelj/ica 1 izvršitelj/ica, na određeno, nepuno radno vrijeme od 12 sati tjedno do 31.08.2015. godine

Stručni suradnik/ica – pedagog/inja 1 izvršitelj/ica, na određeno, nepuno radno vrijeme od 6 sati tjedno do 31.08.2015. godine

ODGOJITELJ/ICA – 1 izvršitelj/ica, na određeno, puno radno vrijeme do 31.08.2015. godine

 

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi ("Narodne novine" broj: 10/97 , 107/07 i 94/13) i članka 71. Statuta Dječjeg vrtića "Pčelica" Molve, Upravno vijeće Dječjeg vrtića "Pčelica" Molve raspisuje

NATJEČAJ za popunu radnog mjesta: spremačica-pralja VIŠE


 

Na temelju Odluke Upravnog vijeća od 16. siječnja 2014. godine, Dječji vrtić Pčelica" Molve, Trg kralja Tomislava b.b., objavljuje

PONIŠTENJE JAVNOG NATJEČAJA

objavljenog na internetskim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Vrtića od 12. prosinca 2013. godine, za radno mjesto spremačice pralje. VIŠE


 

Sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N. 10/97,107/07 i 94/13), radni odnos u dječjem vrtiću zasniva se ugovorom o radu na temelju natječaja, koji raspisuje Upravno vijeće, ako su ispunjeni uvjeti propisani ovim zakonom i propisima donesenim temeljem ovog zakona.

12. prosinca 2013.

Natječaj za zasnivanje radnog odnosa

Natječaj za zasnivanje radnog odnosa za SPREMAČICU-PRALJU VIŠE

 

 

Dječji vrtić Pčelica, Molve. Sva prava pridržana

georg za web