6.00 - 8.00 sati
- dolazak djece
- razmjena informacija s roditeljima
- kontakti s djecom drugih odgojnih skupina
- igre po slobodnom izboru djece
8.00 - 8.45 sati
- pripreme za doručak
- doručak
- njega djece
Napomena: njega djece provodi se prema potrebi svakog djeteta posebno (pelene, kahlica)
8.45 - 10.00 sati
- igre i aktivnosti prema planu i programu rada
- igre: pojedinačne ili grupne
10.00 sati
- užina
10.15 - 11.15 sati
- njega djece
- igre u vanjskom prostoru
Napomena: boravak na zraku organizira se prema vremenskim uvjetima
11.15 - 12.00 sati
- pripreme za ručak
- ručak
12.00 - 14.00 sati
- dnevni odmor
Napomena: dužina spavanja ovisi o dobi i potrebi pojedinog djeteta
14.00 - 15.00 sati
- postepeno ustajanje i njega
- pripreme za užinu
- užina
15.00 - 16.00 sati
- odlazak djece, kontakt s roditeljima
- kontakt s djecom drugih odgojnih skupina
- individualni pristup svakom djetetu

6.00 - 8.00 sati
- dolazak djece u vrtić
- igre i aktivnosti prema željama i interesima djece
- zajedničke igre djece svih odgojnih skupina
- razmjena informacija s roditeljima

8.00 - 8.45 sati
- pripreme za doručak
- doručak
- osobna higijena (umivanje, pranje ruku, pranje zubi, odlazak na wc)

8.45 - 10.00 sati
- igre i aktivnosti prema želji i interesima djece
- igre građenja i konstruiranja, igre po centrima aktivnosti, simboličke igre, društvene igre, stolne igre, slaganje slagalica,...

10.00 sati
- užina

10.15 - 11.15 sati
- igre i boravak djece na zraku (ako dozvoljavaju vremenski uvjeti)
- igre po slobodnom izboru djece

11.15 - 12.00 sati
- pripreme za ručak
- ručak
- priprema za dnevni odmor (mlađa vrtićka skupina)

12.30 - 14.00 sati
- dnevni odmor djece
- postepeno ustajanje djece, oblačenje
- užina

15.00 - 16.00 sati
- igre djece po slobodnom izboru
- igre i boravak djece na zraku
- razmjena informacija s roditeljima
- odlazak djece

 

Dječji vrtić Pčelica, Molve. Sva prava pridržana

georg za web